Skip to content Skip to footer

Fundacja Zarzewie została powołana przez Przemysława Błaszczaka i jego współpracowników ze Studia Kokyu w sierpniu 2017 roku. Statutowymi zadaniami organizacji są: realizacja projektów członków Studia Kokyu, w tym warsztatów prowadzonych przez członków Studia, ich współpracowników oraz osób związanych z Fundacją, a także wspieranie inicjatyw niezależnych artystów. Głównymi celami organizacji są: skupianie twórców i animatorów teatru zawodowego i amatorskiego oraz specjalistów wywodzących się ze środowisk artystycznych, społecznych i edukacyjnych; inicjowanie, wspieranie i kształtowanie wzorców aktywnego działania i bezpośredniego uczestnictwa w kulturze zarówno członków Fundacji, jak i osób biorących udział w jej projektach, kształtowanie postaw pełnych poszanowania i zrozumienia dla kulturowej odmienności oraz poszanowanie odpowiedzialności za środowisko kulturowe i naturalne człowieka. Witaj w moim domu. Medytacje o kobiecie z wydm jest pierwszym spektaklem produkowanym przez Zarzewie.

Studio Kokyu prowadzi działalność edukacyjno-badawczą. W pracy przyświeca nam idea teatralnego laboratorium, w którym poddajemy badaniu nasze intuicje, dotychczasowe doświadczenia oraz narzędzia. Bardzo istotną kwestią jest dla nas etos zespołu teatralnego, dzielącego się swoimi doświadczeniami, nawzajem edukującego, biorącego na siebie odpowiedzialność za pracę zbiorową, który w perspektywie kilkuletniej, regularnej praktyki stwarza możliwość wypracowania zarówno swoistego języka, jak i metodyki pracy. Kluczowym zagadnieniem dla członków Studia Kokyu pozostaje pytanie o trening i praktykę. Zadajemy je sobie, poruszając się między polem treningu fizycznego aktora a doświadczeniem płynącym z praktyki japońskich sztuk walki, zwłaszcza aikido. Studio Kokyu to grupa osób dzielących się swoimi doświadczeniami w zakresie różnych form treningu i poszukiwań ruchowo-teatralnych oraz prowadzących projekty artystyczne, edukacyjne i badawcze. Studio powstało we wrześniu 2016 roku. Prowadzi działalność w Instytucie Grotowskiego we Wrocławiu.

Studio Kokyu, działające od 2016 roku w Instytucie Grotowskiego, czerpie z japońskiej kultury a zwłaszcza z tradycyjnych sztuk walki – przede wszystkim aikido – inspirację do swoich poszukiwań w domenie sztuki aktora i szeroko rozumianej praktyki teatralnej.

Skupienie na tym, co ulotne i chwilowe w spotkaniu pomiędzy mną a tobą, wyznacza terytorium naszej praktyki. Zarówno teatr, jak i sztuki walki – obydwie domeny równoprawnie obecne w naszej codziennej pracy – dotykają tego, co nietrwałe, ulotne, momentalne; tego co tu i teraz. Tego, co nietrwałe, a jednak ze wszech miar istotne.

Tradycja japońska jest dla nas źródłem, inspiracją i punktem odniesienia. Wiedza zawarta w praktyce aikido – ta dotycząca psychofizyczności, uwagi, kontaktu, jak i ta na poziomie etosu – niezmiennie pozostaje głównym horyzontem naszej pracy.

Stąd pomysł, aby zachwycić się wraz z państwem kwiatem Sakury. W ciągu czterech dni święta kwitnących wiśni chcemy zaprosić do źródeł, do świata naszych inspiracji. Chcielibyśmy również podzielić się owocami pracy nie tylko naszej, ale i innych zaprzyjaźnionych grup, które na poziomie tematyki, bądź wpływów praktycznych, pozostają w polu oddziaływania kultury Japonii.

Chcemy pokazać, jak szeroki i różnorodny jest świat wpływów tego niezwykłego społeczeństwa, które, jak się wydaje, znalazło receptę na łączenie tradycji z nowoczesnością i dbałością o własną wyjątkową tożsamość. Chcemy tropić ślady związków polsko-japońskich i pytać, co to znaczy praktykować tradycyjne formy japońskiej sztuki w dzisiejszej Polsce.

Chcielibyśmy, aby projekt „Sakura” dla szerokiego grona odbiorców był miejscem spotkania, rozmowy, wymiany doświadczeń i inspiracji oraz oknem na tę fascynującą kulturę. Naszym marzeniem jest, aby co roku gałązka kwitnącej wiśni otwierała gościnne przestrzenie Instytutu Grotowskiego i zapraszała do wspólnego świętowania, poznawania oraz zadumy nad ulotnym pięknem chwili, którą możemy nazywać teatrem, sztuką lub po prostu życiem.

Festiwal Sakura

Tradycja japońska jest dla nas źródłem, inspiracją i punktem odniesienia. Wiedza zawarta w praktyce aikido – ta dotycząca psychofizyczności, uwagi, kontaktu, jak i ta na poziomie etosu – niezmiennie pozostaje głównym horyzontem naszej pracy.

Organizatorzy
Festiwal Sakura © 2024. Projekt współfinansowany przez Wydział Kultury Miasta Wrocławia